طراحی شده توسط پونه بهنام

۰۹۱۲۲۴۶۴۰۳۳

آموزش‌های جادوگری

مدرسه جادوگری

بعضی از کارهای جادوگری که می‌تواند به عنوان فعالیتی خلاقانه و تفریحی مفید باشند، شامل روان‌خوانی، فعالیت‌های خلاقانه و نقاشی، تمرین مدیتیشن و رویه‌های روحانی، تمرین کنترل تمرکز و تنفس، و تمرین تفکر خودآگاه می‌شود.